Miksi Kalasatamassa tuulee?

, ei kommentteja.
Niin, meren läheisyydessä tulee - entä sitten? Kummalliseksi jutun tekee kuitenkin se, että nykyäänkin asumme meren lähituntumassa, mutten ole kiinnittänyt tuulioloihin sen kummemmin huomiota. Kalasatama näyttäisi pikemminkin sijoittuvan  saariston suojaan, ei mitenkään suoraan altistuneena Suomenlahden tuulille. 

Sääilmiötä selvittääkseni olen perehtynyt tuuleen syntyyn. Välillä ilma liikkuu vauhdilla ja toisinaan seisoo paikallaan. Miksi ihmeessä?

Tuuli on maanpinnan suuntainen ilmavirtaus, jonka perimmäisinä syinä ovat aurinko, alueiden erilaisuudet ja näiden kahden aikaansaamat erot ilmanpaineessa. 


Aurinko lämmittää erilaisia alueita eri tavalla, esimerkiksi mantereet lämpenevät päivällä merialueita nopeammin. Myös erilaiset pinnat lämpenevät eri tavalla. Alueiden väliset erot aiheuttavat eroja myös ilmanpaineeseen. 

Jos paine on alueella vakio, siellä on tyyntä. Mitä suurempi paine-ero on eri paikkojen välillä, sitä kovempi tuuli. Ilma virtaa korkeamman paineen alueelta matalamman alueelle päin. Koska kylmempi meri-ilma on raskaampaa kuin lämmin mannerilma, voimistuu tuuli voimistuu päivällä erityisesti rannikkoalueilla.

Takaisin Kalasatamaan. Mereltä tuleva kylmempi ilma kohtaa rannikon lämpimämmän ilman, jolloin syntyy tuuleksi kutsumamme ilmavirtaus mereltä maalle? Näin siinä epäilemättä käy. Merituuli ei kuitenkaan yksistään selitä eroa Kalasataman ja muiden rannikkoalueiden välillä. Syyn on löydyttävä jostain muualta. 

Paikallistasolla tuuleen vaikuttavat monet eri tekijät. Vaihtelu on monen asian summa, johon vaikuttaa esimerkiksi maaston rosoisuuden muuttuminen. Saaristo, yksittäiset saaret ja niemet lisäävät rosoisuutta, kuten myös maaston muodot, pinnan laatu ja peitteisyys vaikuttavat lähellä maanpintaa olevaan tuulen ja sen luonteeseen. 

Syy Kalasataman voimakkaaseen paikallistuuleen on maallikon minitutkimuksen perusteella pinnanmuodoissa ja korkeuserojen vaihtelussa lähialueiden välillä sekä ennen kaikkea, alueen rakentamattomuudessa. Kalasatamassa on vielä laajalti rakentamattomia alueita. Saaristo vaikuttaa omalta osaltaan, Sörnäisten ja Kallion kaupunginosien suuntaan myös korkeusero suhteessa merenpintaan kasvaa. 

Sompasaaren rakentaminen on vielä alkutekijöissään. Alueen rakentamisella voi olla hyvinkin suuri vaikutus alueen tuulioloihin. Aika näyttää, miten tuulioloille alueen rakentamisen seurauksena käy. Tyyntyvätkö tuulet vai saammeko tulevinakin kesinä nauttia merituulen viilentävästä vaikutuksesta?

0 kommenttia :

Lähetä kommentti