Townhouse ryhmärakentamishankkeena Kalasatamaan

Talomme rakennetaan osana Fiskarin Bryga -nimellä kulkevaa ryhmärakentamishanketta.

Ryhmärakentaminen tarkoittaa perinteisten omatoimisen ja rakennusliikevetoisen rakennuttamisten välimuotoa, jossa ryhmä tulevia asukkaita ryhtyy asunnon rakentamishankkeeseen yhdessä.

Meidän hankkeemme sai alkunsa Helsingin kaupungin järjestämästä arkkitehtikilpailusta vuonna 2012. Kilpailun kohteena oli Kalasataman alueella sijaitseva, 650 m2 tontti omatoimista omakotirakentamista varten. Ryhmä, jonka arkkitehtina oli Katja Maununaho, voitti kilpailun ja sai oikeuden lunastaa tontin, joka myöhemmin lohkottiin viiteen osaan.


Kalasataman Fiskarin korttelin townhouse-pientalojen asemakaava
Asemapiirros viiden townhousen kokonaisuudesta. Jokainen townhouse sijaitsee omalla tontillaan. 

Talostamme tulee townhouse eli kaupunkipientalo. Townhousella tarkoitetaan viereiseen taloon kytkettyä, useampikerroksista kaupunkimaista pientaloa, joka sijaitsee omalla tontillaan. Townhouse-rakentamisen juuret ovat Englannissa, jossa se on ollut perinteinen asuntorakentamisen malli nimenomaan kaupungeissa.
Fiskarin Brygan viisi pientaloa ovat katujulkisivultaan kukin omanlaisensa.
Townhouseissa ei yleensä ole rivitaloille usein tyypillisiä yhteispihoja, ainoastaan pieni yksityispiha, joka sijaitsee yleensä rakennuksen takana. Myös Fiskarin Brygan taloilla on kullakin pieni yksityispiha korttelipihan puolella. Kalasatamassa ei yhteispihoja ole järjestetty taloyhtiökohtaisesti, vaan jokainen kortteli sisältää oman yhteispihan. Nämä korttelipihat ovat paitsi korttelitalojen asukkaiden myös muiden alueen asukkaiden käytössä. 
Pihajulkisivussa on variaatiota vähintään yhtä paljon kuin kadun puolellakin.
Fiskarin bryga -ryhmärakentamishankkeen tuloksena syntyy viisi uniikkia pientaloa, jotka ulkoisesti ehkä näyttävät rivitalolta, mutta tosiasiassa ovat omakotitaloja ja sellaisinakin sekä tyyliltään että tilavalinnoiltaan kukin omanlaisiaan. Yhdistävinä tekijöinä ovat lähinnä betonirunko, talojen korkeus ja julkisivun yhteneväisyys sekä tilankäytön perusratkaisut sisäänkäynteineen, autotalleineen, pihoineen ja parvekkeineen.

Arkkitehti Katja Maununahon havainnekuvan Fiskarin Brygan taloista Kalasatamassa.
Arkkitehti Katja Maununahon havainnekuva viiden talon kokonaisuudesta pihan puolelta katsottuna.